Kyrkorådet 2022-2025

Här hittar du namnen på ledamöterna och ersättare för perioden 2022-2025 samt protokoll kyrkorådet.

S
Bernt Berggren
Hilkka Andersson
Bo-Christer Österberg
Ingrid Sallander

ÖKA
Bengt Kristiansson
Anna-Karina Westberg
Ulf Sundberg
Helene Berglund

POSK
Dan Fogelberg
Anita Glemring

Ersättare

S
Jan Andersen
Ulrika Flood

ÖKA
Arne Samuelsson
Monica Isaksson

POSK
Janina Herranen

E-post till ordförande: bernt.berggren@svenskakyrkan.se