Ledamöterna i Kyrkfullmäktige
Foto: Tomas Ristorp

Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare 2022-2025

Här nedan ser du ledamöterna och ersättarna i kyrkofullmäktige för Svenska kyrkan i Trollhättan

Nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige:

  • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
  • Frimodig kyrka (FK)
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
  • Sverigedemokraterna (SD)
  • ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla (ÖKA)

 

Beslutande

Arne Samuelsson, Ordförande (ÖKA)
Annika Ebenholm, 1:a vice ordförande, (S)
Thomas Glemring, 2:e viceordförande, (POSK)
Bernt Berggren, S
Hilkka Andersson, S
Bo-Christer Österberg, S
Ingrid Sallander, S
Monika Larsson, S
Anita Berggren, S
Ulrika Floodh, S
Lena Bogren, S
Eva Zakrisson, S
Jan Andersen, S
Gunilla Pettersson, S
Olof Wiking, S
Wilhelm Lundman, FK
Janina Herranen, POSK
Anita Glemring, POSK
Dan Fogelberg, POSK
Bertil Jönsson, POSK
Inger Dafgård, POSK
Dag Ennerdal, POSK
Hans Bladh, SD
Britt-Mari Bladh, SD
Vakant, SD
Bengt Kristiansson, ÖKA
Anna-Karin Westberg, ÖKA
Ulf Sundberg, ÖKA
Heléne Berglund, ÖKA
Gunnar Björklund, ÖKA
Rune Johansson, ÖKA
Reine Jakobsson, ÖKA
Yngva Nolkrantz, ÖKA
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson, ÖKA
Elisabet Samuelsson, ÖKA

Övriga deltagande

Helena Nissfolk, S
Viveka Dalhammar, S
Monika Lindström, S
Patrik Håkansson, S
Sirpa Sirviö, S
Bertil Olsson, S
Vakant, FK
Christer Jonsson, POSK
Ingegerd Kallioniemi, POSK
Anders Karlzon, POSK
Bengt Cederlund, POSK
Khristina Palm, ÖKA
Björn Brovik, ÖKA
Ann Josefsson, ÖKA
Lis-Beth Forsgård, ÖKA
Inge Eklund ÖKA
Christina Kristiansson, ÖKA
Magnus Dahlqvist, -