Kyrkfönster i Trollhättans kyrka
Foto: Jerry Lövberg

Kyrkoavgift, begravningsavgift och medlemskap

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Här berättar vi mer om avgifterna och hur de används.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2021 är 1,03 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. I Trollhättans församling är det 0,98 procent och 0,055 procent till Skara stift. Tillsammans blir det 1,035 kronor per intjänad hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer 

* kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas 
* gemenskapsträffar för äldre
* arbete för människor i utsatta situationer
* ett rikt musikliv med körer och musiker
* underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:  

* vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
* vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Här kan du läsa om ytterligare anledningar att vara med i Svenska kyrka.

BEGRAVNINGSAVGIFTEN ÄR OBLIGATORISK

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift och den är gemensam i hela landet och är 0,253% av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. 

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

DETTA GÅR BEGRAVNINGSAVGIFTEN TILL

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

ENHETLIG BEGRAVNINGSAVGIFT FRÅN 2017

På kammarkollegiets hemsida kan läs mer om begravningsavgiften.