Trollhättans kyrka vinter
Foto: Ulf Sundberg

Kyrkans hus

Det är pastoratets hus med gemensam expeditionen för de tre församlingarna, verksamhet för ett av arbetslagen i Trollhättans församling samt gemensam enheten för ekonomi, personal, information och fastiget.

Här övar en del av körerna inom Svenska kyrkan i Trollhättan, bibelsamtalsgrupper, onsdagskvällar med mässa i Hanna-kapellet och dagverksamheten "Trädet" för att nämna en del av verksamheten i huset.

Vidare hyrs det ut lokaler till andra organisationer och det är minnesstunder efter begravningar,dopkaffen med mera i huset

Adressen är Drottninggatan 42 iTrollhättan. Här kan du se var det ligger på kartan.