Trollhättans kyrka vinter
Foto: Ulf Sundberg

Kyrkans hus

Det är församlingens hus med gemensam expeditionen för kyrkorna, verksamhet för ett av arbetslagen samt administrationen (ekonomi, personal, information och fastighet).

Här övar en del av körerna inom Svenska kyrkan i Trollhättan, bibelsamtalsgrupper träffas, det är onsdagskvällar med mässa i Hanna-kapellet och dagverksamheten "Trädet" för att nämna en del av verksamheten i huset.

Vidare hyrs lokaler ut till andra organisationer och här hålls också minnesstunder efter begravningar, dopkaffen och annat.

 

Tisdagste

Kaffe finns oxå...För dig 18 år och uppåt och som kallar dig för ung vuxen. Tisdagar i Kyrkans hus kl 18-20.