Trollhättans kyrka vinter
Foto: Ulf Sundberg

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, antingen via expeditionen, direkttelefonnummer eller via e-post.

Svenska kyrkans expedition

Telefontid Måndag-fredag 9-12 (helgfria dagar). För personligt besök ring och boka tid.

För ärenden som gäller församlingsverksamheten t ex bokningar av dop, vigslar etc.
0520-47 29 00 
E-post: trollhattans.forsamlingsexp@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 161, 461 24 Trollhättan 

Besöksadress

Expeditionen för församlingsverksamheten finns i Kyrkans hus, Drottninggatan 42 i Trollhättan.

Expedition för begravningsverksamheten

Finns på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35, Trollhättan.

För ärenden som gäller begravningsverksamheten, gravskötsel och begravningsbokning.
0520-47 30 00
E-post: trollhattans.begravningsexp@svenskakyrkan.se

Utlämning av urnor

Urnutlämningar till Håjums och Götalundens begravningsplatser bokar du på 0520-47 30 00. Urnutlämningar till övriga orter bokar du på 0520-47 30 07, Utlämningen görs i expeditionen på Håjums begravningsplats, Gärdhemsvägen 35.

Fakturaadress

Trollhättans församling
Fack 77801900
Box 15018
750 15 Uppsala

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Samtalsmottagning

Ibland kan livet vara tungt. Då kan det vara bra att ha någon att prata med, för att prata hjälper. Svenska kyrkan Trollhättan erbjuder samtalsstöd för alla, oavsett ålder, sexualitet eller religion.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Följeslagaren

För dig som är ålderspensionär i Trollhättans kommun och vill ha någon som följer med till vårdcentralen, hårfrisörskan, kyrkan promenaden, sammankomsten m m eller för dig som vårdar en anhörig hemma och behöver en stunds avlastning