Foto: Ulf Sundberg

Skötsel av gravplats

Det finns i huvudsak två alternativ som gravrättsinnehavare när det gäller skötsel av anhörigs gravplats.

Antingen sköter man gravplatsen själv eller så överlåter man detta till kyrkogårdsförvaltningen i olika utsträckning. Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan har olika former av avtal där man själv väljer vad som skall ingå i form av skötsel och plantering av blommor samt underhåll av gravvård. Allt för att underlätta för Dig som gravrättinnehavare.

Utsmyckning av en grav inför allhelgona
Foto: Ulf Sundberg

Läs mer om detta i  folder för gravskötsel som finns att ladda ner här.