Ingen plats för lösa stenar

Vackra gravstenar ger begravningsplatserna en särskild inramning och en historisk känsla. Samtidigt utsätts de för frost, tjäle och krackelering och återkommande upprustning är nödvändig för att inte riskera att de välter och skadar någon.

Efter vårens inventering på Götalundens och Håjums begravningsplatser måste nu omkring 300 gravrättsinnehavare vidta åtgärder.

Det är centrala gravvårdskommittén (CGK) som ansvarar för säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för hur gravstenar ska monteras vid svenska gravvårdar.

Eftersom det i många fall handlar om tunga stenar är fundamentet och förankringen viktig för att stenarna inte ska välta.

– Ytterst handlar det om arbetsmiljön för våra anställda, men också om säkerheten för besökare, säger Trollhättans kyrkogårdschef Roger Patriksson.
Med återkommande intervall ska alla gravstenar kontrolleras och under våren har både Götalundens och Håjums begravningsplatser besiktats. Resultatet innebär
att knappt 300 gravrättsinnehavare måste räta upp eller stabilisera gravstenar, som står snett eller är lösa.

– Gravrättsinnehavaren har ansvar för sin gravsten, men kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för besiktning och tillsyn. Kostnaden för eventuella åtgärder ligger på
gravrättsinnehavaren. Man kan välja att göra det på egen hand, anlita en entreprenör eller be oss på kyrkogårdsförvaltningen att utföra arbetet, förklarar Roger Patriksson.

Med tanke på att det finns över 10 000 gravvårdar vid de två begravningsplatserna i Trollhättan, så är det ändå ett relativt litet antal gravstenar som nu måste ses över. Alla berörda gravrättsinnehavare har fått information
hemskickad.

– Vi har även satt ut en skylt med text ”Lös sten” på berörda gravvårdar, säger biträdande kyrkogårdschefen Pia Dosé, som inte alltid möts av förståelse kring kraven på åtgärder.
– Men det här är inget vi råder över, utan vi är tvungna att följa regelverket. Det här är som sagt en fråga om människors säkerhet. Vi vill undvika olyckor.

Ur Patos september 2017