Kista med bårtäcke i Hoppets kapell
Foto: Ulf Sundberg

Ordna begravningen själv - checklista

Här finns en checklista på hur du ska göra om du ska ordna en begravning själv. Den innehåller uppgifter vad du får göra och det du inte får göra.

Det här är en checklista för den som själv ska ordna med begravning. Om du inte vill ordna allt själv, kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till med det du önskar. Har du frågor är du välkommen att kontakta begravningsexpeditionen.

Vid kyrklig eller annan religiös begravningsakt bör du kontakta den församling/ samfund den avlidne tillhörde. För Götalunden, Lextorp och Trollhättans församlingar kontaktar du begravningsexpeditionen

Dödsbevis / anmälan av dödsfall
En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg
Skatteverket utfärdar därefter intyg för gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket. Om den avlidne ska kremeras måste du beställa två exemplar av gravsättningsintyget.

Kyrka / kapell
Begravningskapell bokas på begravningsexpeditionen. Akten kan ske tisdag-fredag på fastställda tider. Tid för begravning i församlingens kyrkor beställs också via expeditionen.

Präst / officiant
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven i en församling i Trollhättans pastorat, kontakta begravingsexpeditionen för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund till exempel Pinsgstkyrkan eller Katolska kyrkan så kontaktar du dem.

Borgerliga förrättare
har utsetts av Trollhättans Stad. Mer information via kommunens växel, 0520-49 50 00 eller Trollhättans hemsida trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/dodsfall-och-begravning/begravning/
Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare.

Musik
Vid begravning i Svenska kyrkans ordning ordnar församlingen med musiker oavsett om man väljer att ha akten i en kyrka eller ett kapell. Vid borgerlig begravning ordnar du själv musiken och/eller eventuell musiker.

Begravningscermoni
Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering. I lagen finns däremot inga bestämmelser om begravningen i övrigt. Är du osäker på ljud, ljus, blommor med mer så kontakta expeditionen i god tid.
Vaktmästare ingår ej under ceremonin. Tänk på att det går åt en del tid både före, under och efter när man ska ordna allt själv.
Tillhör du Svenska kyrkan ingår ceremonin i kyrkoavgiften. Du kan läsa mer här.

Bårtäcke
Det finns bårtäcke att låna. På översta bilden ser du bårtäcket som tillhör Hoppets och Ljusets kapell.

Foto: Ulf Sundberg

Gravsättning
kan ske i kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund. Askan kan också spridas över mark eller vatten, vilket fordrar tillstånd från Länsstyrelsen.

Gravplats
Finns redan gravplats i släkten kan kanske den användas. Gravvisning beställs på begravningsexpeditionen. 

Kremering och gravsättning
Bokas via begravningsexpeditionen. Gravsättning i befintlig grav bokas genom begravningsexpeditionen.

Endast den som enligt gravregistret är gravrättsinnehavare, eller närmast anhörig, kan beställa begravning. Gravöppning och återställande av gravplats ordnar kyrkogårdsförvaltningen.

Kista och urna
Ska vara av material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. De kan köpas hos begravningsbyråer. Har du tänkt att använda egentillverkad kista kontakta expeditionen för mått och material.

Blommor graven - kransvisningensplats
 
Det är du själv som ansvarar för att blommorna kommer till antingen graven eller kransvisningensplatsen utanför kapellen på Håjums begravningsplats.

Svepning
Du kan själv svepa den avlidne; oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer, som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan också läggas i kistan med egna kläder.

Transport
Transporten måste ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till kyrkogården eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

DETTA FÅR ANHÖRIGA ELLER ANDRA NÄRSTÅENDE INTE GÖRA:

Förvara aska i hemmet

Låta dela aska. (Annat än om det finns mycket speciella omständigheter. Tillstånd söks hos länsstyrelsen)

Öppna grav på allmän begravningsplats

Låta gravsätta utan gravsättningsintyg från Skatteverket

Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren

Gräva ner eller strö aska i minneslund eller på annan plats

Strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen

Låta flytta gravsatt stoft eller aska. (Annat än om det finns speciella omständigheter. Tillstånd söks hos huvudmannen där stoftet eller askan är gravsatt)

Här hittar du kontaktuppgifterna till begravningsexpeditionen.