Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Till dig som arrangör/begravningsentreprenör vid begravningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska följa dessa regler.