Foto: Ulf Sundberg

Plantering av sommarblommor

Nu är man i full gång med planteringen av sommarblommor. Det är många tusen växter som ska planteras före midsommar. Här är några bilder från Götalundens begravningsplats där arbetet är i full gång.