Parkering förbjuden skylt

Parkering endast på besöksparkeringen

Nyhet Publicerad

Från den 1 maj är parkering förbjuden på krematoriets inre gårdsplan på Hojums begravningsplats.

Det är området innanför de vita murarna där förbudsskyltar kommer att monteras upp. Endast lastning och lossning av kistor och urnor vid kistintaget tillåts.

Tillfälligt parkeringstillstånd kan fås av krematoriets personal vid särskilda behov, till bland annat servicepersonal..

Vid alla parkeringsbehov hänvisas samtliga till besöksparkeringen.

Förändringen sker av säkerhetsskäl. Vid brand, oljeläcka, olycka eller annan utryckning får inget hindra räddningsinsatsen.