Skogslunden Håjums begravningsplats
Foto: Ulf Sundberg

Gravkvarter på Skogslunden

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkogårdsförvaltningen har under innevarande år tagit emot många synpunkter gällande det senast anlagda området på gravkvarter Skogslunden, Håjums begravningsplats. Detta gäller gravnummer: 452-666.

 

Synpunkter om plantering, avsaknad av gräsytor samt skötsel har varit tongivande.
Förvaltningen tar till sig synpunkterna och kommer därför genomföra åtgärder enligt nedan i etapper under en period av 3-5 år inledningsvis. Detta med reservation om hur skogsområdet utvecklar sig.

Framkant av gravraderna:
Besås med gräsfrö. Denna åtgärd utförs hösten 2021.
Marktäckande perenner samt solitära perenner planteras lite slumpartat för att skapa naturlig skogslik karaktär. Denna åtgärd påbörjas under hösten 2021. Detta betyder att gravstenen är omgärdad av lågväxande gräs samt i vissa fall även med marktäckande perenner. Grästuvor får utvecklas på några platser med sina fina strån.

Centrumyta mellan gravraderna:
Ses över. Vid behov sker beskärning av befintliga buskar/träd samt byte av buskar/träd. Byte av buskar och träd sker långsiktigt. Beskärningsarbetet pågår.

Skötsel av området utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal.