Håjums Skogslund

Skogslunden är belägen i den sydöstra, skogsbevuxna delen av Håjums begravningsplats. Området är anlagt under början av 2000-talet och kan ses som ett mellanting mellan minneslund och urngrav, allmänt kallad askgravsområde.

Området skall verka som en lugn och harmonisk plats där du som anhörig kan minnas nära och kära utan krav på egna skötselinsatser. Eftersom området har kvar sin skogskaraktär bryter den av mot det typiska utseendet för en begravningsplats. Därför kan man heller inte räkna med den vanliga framkomligheten på detta område.
Gravarna lämnas ut utan gravrätt. Vid gravsättning används urna av förgängligt material. Vid Skogslunden får anhöriga närvara vid nedsättning av urna.

Regler för Skogslunden

Varje grav har plats för två asknedsättningar. Gravplatser upplåtes Med begränsad gravrätt.
Anhöriga får placera ut naturstenar, max storlek 0,35 x 0,35 m. Inskriptionen på dessa ombesörjes av anhöriga, inskriptionen skall dock godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.
Kyrkogårdsförvaltningen sköter naturmarken. Plantering är inte tillåten. Snittblommor vas får sättas invid naturstenen. Vinterdekoration avsedd för vas får placeras vid stenen under perioden 15 okt - 15 april. Gravlyktor för levande gravljus får placeras invid stenen under perioden 15 okt - 15 april.

Idag finns det gravplatser i Skogslunden i närheten av Ekgläntan, där finns också ett mindre antal platser avsedda för barngravar. Även norr om den gamla delen finns nya iordningsställda platser. Där är det totalt cirka 250 gravplatser.