Höst bild Håjums begravningsplats
Foto: Ulf Sundberg

Håjums begravningsplats

Håjums begravningsplats är en vacker plats med böljande åsar, mjuka dalsänkor och slingrande promenadvägar. Vid dammarna i krematorieparken kan man känna ro och stillhet i de avlidnas närhet.

Begravningsplatsen ligger på Håjums gamla ägor, delvis på en grusås som spolats upp av inlandsisen. Spåren efter gamla kultplatser finns fortfarande kvar. Flera mer än 6000 år gamla offerstenar finns uppe på åsarna och utanför kyrkogårdsmuren står ett par bautastenar.
Första delen av begravningsplatsen anlades 1913, strax innan Trollhättan blev stad. Sammanlagt avsattes då 34 ha mark för begravningsändamål. Mark som successivt tas i anspråk vartefter som gravkvarteren byggs ut.
På begravningsplatsen finns olika gravkvarter för kistgravar och urngravar, med olika bestämmelse för att tillgodose de flesta önskemål om gravens utformning Det mångkulturella samhällets olika begravningsseder gör sig också påmind här. Bland annat finns två områden iordningsställda för muslimska gravsättningar. En del av begravningsplatsen är planerad som skogskyrkogård, för dem som tycker att den miljön är tilltalande.
 

Kapell, kontor samt krematorium är beläget strax innanför infartsporten från Gärdhemsvägen.

Adressen till Håjums begravningsplats är Gärdhemsvägen 35, 461 37 Trollhättan.

Annorlunda gravstenar

Längs Minnenas stig på Håjums begravningsplats står omkring femton verk av elever från Stenebyskolan utställda, däribland Linn Mårdestams ”Hitta hem”.

Parkeringsregler på Håjums begravningsplats

Det har varit en ökning av bilar som använder Håjums begravningsplats som parkeringsplats över lägre tid. Med anledning av detta är det fr.o.m 1 sept 2017 tidsbegränsning på parkerineng. Begravningsplatsen har zon parkering vilket innebär att skyltning endast sker vid infarten till begravningsplatsen. För besökare gäller att man kan parkera 6 tim på markerade platser.