Höst bild Håjums begravningsplats
Foto: Ulf Sundberg

Håjums begravningsplats

Håjums begravningsplats är en vacker plats med böljande åsar, mjuka dalsänkor och slingrande promenadvägar. Vid dammarna i krematorieparken kan man känna ro och stillhet i de avlidnas närhet.

Begravningsplatsen ligger på Håjums gamla ägor, delvis på en grusås som spolats upp av inlandsisen. Spåren efter gamla kultplatser finns fortfarande kvar. Flera mer än 6000 år gamla offerstenar finns uppe på åsarna och utanför kyrkogårdsmuren står ett par bautastenar.
Första delen av begravningsplatsen anlades 1913, strax innan Trollhättan blev stad. Sammanlagt avsattes då 34 ha mark för begravningsändamål. Mark som successivt tas i anspråk vartefter som gravkvarteren byggs ut.
På begravningsplatsen finns olika gravkvarter för kistgravar och urngravar, med olika bestämmelse för att tillgodose de flesta önskemål om gravens utformning Det mångkulturella samhällets olika begravningsseder gör sig också påmind här. Bland annat finns två områden iordningsställda för muslimska gravsättningar. En del av begravningsplatsen är planerad som skogskyrkogård, för dem som tycker att den miljön är tilltalande.
 

Kapell, kontor samt krematorium är beläget strax innanför infartsporten från Gärdhemsvägen.

Adressen till Håjums begravningsplats är Gärdhemsvägen 35, 461 37 Trollhättan.

Olika sätt ordna gravar

Här nedan finns beskrivningar av olika gravar att välja bland när man ska besluta om sätt för den avlidne att begravas på.

Askgravplats Håjum

är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund. Gravskicket finns för att tillgodose framtida önskemål och möta dagens efterfrågan om nya möjligheter.

"Färdiga gravplatser"

Det är återlämnade stenar där namnen är borttagna som har flyttats till kvarteret Blåsippan på Håjums begravningsplats och som nu kan återanvändas som nya gravplatser för kistgravar eller urngravar.

Håjums Skogslund

Skogslunden är belägen i den sydöstra, skogsbevuxna delen av Håjums begravningsplats. Området är anlagt under början av 2000-talet och kan ses som ett mellanting mellan minneslund och urngrav, allmänt kallad askgravsområde.

Silverträdet

Det är en askgravlund belägen i den sydöstra, skogsbevuxna delen av Håjums begravningsplats. Det är ett mellanting mellan minneslund och urngrav, utan enskilda gravar.

Ekgläntan

Det är en askgravplats avgränsad med en rund stenmur och utsmyckning från Stenebyskolan i Dalsland. Totalt finns det tre platser med utsmyckning.

Håjums minneslund

Minneslunden är en lugn plats där Du som anhörig kan minnas nära och kära i deras närhet eller för Dig som bara vill stanna till för en stunds avkoppling.

Annorlunda gravstenar

Längs Minnenas stig på Håjums begravningsplats står omkring femton verk av elever från Stenebyskolan utställda, däribland Linn Mårdestams ”Hitta hem”.

Parkeringsregler på Håjums begravningsplats

Det har varit en ökning av bilar som använder Håjums begravningsplats som parkeringsplats över lägre tid. Med anledning av detta är det fr.o.m 1 sept 2017 tidsbegränsning på parkerineng. Begravningsplatsen har zon parkering vilket innebär att skyltning endast sker vid infarten till begravningsplatsen. För besökare gäller att man kan parkera 6 tim på markerade platser.