Gravar återtas

Alla gravplatser behöver en gravrättsinnehavare registrerad hos kyrkogårdsförvaltningen, samt hållas i vårdat skick för att få vara kvar. Berörda gravar är försedda med skylt.

Pastoratets kyrkoråd beslutade vid sammanträdet den 2018-12-11 enligt Kr § 92, med hänvisning till begravningslagen 7 kap 33§ att förklara gravrätten förverkad till följd av uppenbar vanvård.

Nu annonserar vi på våra anslagstavlor på begravningsplatserna samt på vår hemsida och i TTELA, med en uppmaning att kontakta Trollhättans Pastorat, begravningsverksamheten. Om ingen anmäler sig före 1 jan 2020 kommer gravplatserna enligt begravningslagen 7 kap § 19 och 33 att återgå till upplåtaren. Kontakt: Trollhättans pastorat, kyrkogårdsförvaltningen, Box 161, 461 24 Trollhättan. E-post : trollhattans.bokning@svenskakyrkan.se  Tel: 0520- 473000

Gäller följande gravar på Håjums begravningsplats

2 - 01 - 2 A. Werner, Soldaten
2 -01 - 4 Signhild Eliasson
2 - 01 - 581 Sigrid Karlsson
2 - 02 - 1179 Kurt Persson
2 - 02 - 1206 Göran Gadd
2 -02 - 1043 Sirkka Liisa Lehtiniemi
2 - 02- 1088 Rolf Gustavsson
2 -03- 1493 Johan Pettersson
2 - 05 - 6279 Anna Jakobsson
2 -05 - 6453 Emma Schild
2 -06 - 2157 Wilhelm Hellqvist
2 - 09 - 2313 Oskar Olausson, fam. grav
2 - 11 - 3055 Ivar Johansson
2 -13 - 4064 Edvin Eriksson
2 - 13 - 3972 Arvid Norrman
2 -15 - 2929 Gerda Larsson
2 - 18 - 7780 Bror Bergqvist
2 - 19 - 7296 Gun-Britt Edberg
2 - 19 - 7277-7278 Ossi Räsänen
2 - 19 - 7122-7123 Rune Karlsson
2 - 20 - 7574 Tage Leiding
2 - 20 - 7645 Gunnar Bäckman
2 -23 - 8020 Mona Brask
2 - 24 - 8283 Christian Refsgaard
2 - 26 - 8569-8570 Rolf-Erik Skarp
2 - 26 - 8582 Meriam Tarzan
2 - 26 - 8585-8586 Emy Forsström
2 - 27 - 8729-8730 Arne karlsson Kämkpe
2 - 29 - 9283 Oskar West
2 - 29 - 9280 Elli Mäkinen
 2 - 30 - 9458-9459 Irja Vänskä
2 30- 9426 Mary Wall
2 - 33 - 9545 Margit Lundgren

Götalundens begravningsplats

1-01-353 Erik Eriksson
1-01-109 J.Pihls
1-01-258 Alfred Olse`n
1-03-1137 August Andersson
1-04-2575 Erik Andersson
1-04-1991 Hjalmar Månsson
1-04-2560 Helge Olofsson
1-05-3842 Gösta Nordgren
1-05-2610 Carl Everz
1-05-3725 Lennart Johansson
1-06-2777 Oskar Polin
1-06-3040 August Andersson
1-06-3035 Oskar Bengtsson
1-06-3034 Gunnar Borg
1-06-3091 Stein Nilsson
1-06-3184 Signe Andersson
1-06-3212 Kurt Hultberg
1-06-3280 Tage Svedlund
1-06-3282 Joh Johansson