Götalundens minneslund

Minneslunden är en lugn plats där du som anhörig kan minnas nära och kära i deras närhet eller för dig som bara vill stanna till för en stunds avkoppling.

Götalundens Minneslund anlades 1991 och omges av en talldunge. Mitt i Minneslunden finns en springdamm med porlande vatten, vid minneslunden finns också en smyckningsplats att lägga kransar samt en bronsskulptur föreställande en båt.

Platsen är också avsedd för nedgrävning av aska inom ett visst område utan att graven markeras, på detta sätt skapas en begravningsplats för minnen men utan krav på skötsel eftersom kyrkogårdsförvaltningens personal ansvarar för detta. Du kan givetvis ta med snittblommor och ljus och smycka med på anvisad plats, blommorna tas bort av personalen när de vissnat.