Församlingsmagasinet Patos

Magasinet delas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Trollhättans pastorat. Här finns också artiklar om begravningsverksamheten. Nästa nummer delas ut 7 december 2020.

 

Nedan  finns artiklar från Patos om vad ett begravningsombud gör, Håjums begravningsplats - fler gravområden, sju olika sätt att begravas på och andra artiklar.

2016 kom tidningen på delad andra plats i Publisherpriset 2016 i kategorin medborgartidningar. 

Äldre artiklar ur Patos

Att välja en sista viloplats för sina älskade kan vara ett tufft beslut på flera sätt. Idag finns många olika gravplatstyper.
Med QR-promenaden på Håjums begravningsplats hoppas kyrkogårdschef Roger Patriksson att valet ska bli lite enklare.

En digital guide till rätta känslan

Att välja en sista viloplats för sina älskade kan vara ett tufft beslut på flera sätt. Idag finns många olika gravplatstyper. Med QR-promenaden på Håjums begravningsplats hoppas kyrkogårdschef Roger Patriksson att valet ska bli lite enklare.