Ekgläntan

Det är en askgravplats avgränsad med en rund stenmur och utsmyckning från Stenebyskolan i Dalsland. Totalt finns det tre platser med utsmyckning.

ASKGRAVPLATS
Askgravplats är en del av en gemensam anläggning som sköts av begravningsverksamheten.

I askgravplatserna gravsätts urna eller aska och det är möjligt för makar att vila tillsammans. Smyckning kan göras med snittblommor och ljus.

Foto: Ulf Sundberg