Foto: Ulf Sundberg

Bilder begravning

Bilden överst är från en begravningsgudstjänst i Götalundens kyrka och nedan är det bilder från Ljuset kapell och Hoppets kapell, Håjums begravningsplats.

Kista i Ljuset kapell Foto: Ulf Sundberg
Kista med bårtäcke i Hoppets kapell
Kista med bårtäcke i Hoppets kapell Foto: Ulf Sundberg