Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten i Trollhättan

Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan ansvarar för Håjums och Götalundens begravningsplatser. Vi erbjuder begravnings- och serviceverksamhet där etik och Dina önskemål sätts främst. Har du frågor kring detta är Du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen

Konstverk på Håjums kyrkogård

Patos - En levande utställning

Utställningen med minnesmärken skapade av konsthanverkstudenterna vid Campus Steneby i Dals Långed fortsätter att växa på Håjums begravningsplats. Minnenas stig kantas nu av ett 50-tal konstverk.

En nedlagd gravsten ligger på en gravplats. En liten skylt står bredvid.

Säkring av gravvårdar

Under v.18  påbörjar kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan arbetet med att säkra gravvårdarna på våra begravningsplatser.

Parkering förbjuden skylt

Parkering endast på besöksparkeringen

Från den 1 maj är parkering förbjuden på krematoriets inre gårdsplan på Hojums begravningsplats.

OREDA I RABATTEN

Just nu är det vandaler i farten på begravningsplatserna.. Några av dem är fyrbenta. Läs mer om vad de är speciellt intresserade av.

Besök till expeditionen

Begravningsexpeditionen har öppet måndag till fredag kl 9-12

Skogslunden Håjums begravningsplats

Gravkvarter på Skogslunden

Kyrkogårdsförvaltningen har under innevarande år tagit emot många synpunkter gällande det senast anlagda området på gravkvarter Skogslunden, Håjums begravningsplats. Detta gäller gravnummer: 452-666.

Vet dina anhöriga hur dina önskemål ser ut?

Att lämna efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur man vill begravas, och hur man vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas underlättar för efterlevande.

Var är personen begravd som jag letar efter

På denna sida kan du få hjälp att söka reda på om den person du letar efter finns gravsatt på Håjums- eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan.

Kista med bårtäcke i Hoppets kapell

Ordna begravningen själv - checklista

Här finns en checklista på hur du ska göra om du ska ordna en begravning själv. Den innehåller uppgifter vad du får göra och det du inte får göra.

Ny kyrkogårdschef Frank Thorén Hall

Podd om ljuslyktor och utsmyckningar

Inför Alla helgons dag är det många som besöker kyrkogårdarna runt om i landet, tänder ljus och smyckar gravarna. Podden Himlen har landat har gjort en intervju med kyrkogårdschef Frank Thorén Hall om hur det är i Trollhättan.

Skötsel av gravplats

Det finns i huvudsak två alternativ som gravrättsinnehavare när det gäller skötsel av anhörigs gravplats.

Skogslunden Håjums begravningplats

Sju olika sätt att begravas

Både vid Håjums begravningsplats och Götalundens kyrkogård erbjuds flera olika typer av gravplatser. Vilken form man väljer är väldigt personligt och ska passa in i livet. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information om vad de olika alternativen innebär.

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning. Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut
dödsfall. På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet. Här kan du i folderna läsa mer om detta.

Hitta till gravplatsen

Här kan du få hjälp att hitta den grav som du söker på Håjums eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan. 

Det finns två alternativ att söka i.

http://webbkarta.agrando.se

www.gravar.se

 

Kyrkogårdsförvaltningens facebooksida

Finns här nedan och där kan se ögonblicksbilder och aktualiteter.