Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten i Trollhättan

Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan ansvarar för Håjums och Götalundens begravningsplatser. Vi erbjuder begravnings- och serviceverksamhet där etik och Dina önskemål sätts främst. Har du frågor kring detta är Du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen

Hoppets och Ljusets kapell på Håjums begravningsplats i Trollhättan

Med anledning av Coronaviruset

Svenska kyrkan i Trollhättan följer utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Granris och fina höstväxter planterade utanför kyrkogårdsexpeditionen  på Håjums begravningsplats

Vattnet stängs av

Nu är vattnet avstängt på Håjums och Götalundens begravningsplatser. Det innebär också att alla redskap tas bort. Överblivet granris finns till försäljning. Valfri summa skänks till ACT Svenska kyrkan. Granriset finns vid Metakapellet på Håjums begravningsplats och manskapsbodarna på Götalundens begravningsplats.

Just nu är det vandaler i farten på begravningsplatserna.. Några av dem är fyrbenta. Läs mer om vad de är speciellt intresserade av.

OREDA I RABATTEN

Just nu är det vandaler i farten på begravningsplatserna.. Några av dem är fyrbenta. Läs mer om vad de är speciellt intresserade av.

I helgen som var mellan fredag eftermiddag och måndag morgon försvann (16-19 oktober) 5 st gjutjärns soffor från Götalundens begravningsplats.

Stulna gjutjärns soffor

I helgen som var mellan fredag eftermiddag och måndag morgon försvann (16-19 oktober) 5 st gjutjärns soffor från Götalundens begravningsplats.

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning. Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut
dödsfall. På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet. Här kan du i folderna läsa mer om detta.

Hitta till gravplatsen

Här kan du få hjälp att hitta den grav som du söker på Håjums eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan. 

Det finns två alternativ att söka i.

http://webbkarta.agrando.se

www.gravar.se

 

Kyrkogårdsförvaltningens facebooksida

Finns här nedan och där kan se ögonblicksbilder och aktualiteter.