Sommarblommar med dammen som bakgrund
Foto: Ulf Sundberg

Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten i Trollhättan

Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan ansvarar för Håjums och Götalundens begravningsplatser. Vi erbjuder begravnings- och serviceverksamhet där etik och Dina önskemål sätts främst. Har du frågor kring detta är Du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar på kyrkogårdsförvaltningen

Skogslunden Håjums begravningsplats

Gravkvarter på Skogslunden

Kyrkogårdsförvaltningen har under innevarande år tagit emot många synpunkter gällande det senast anlagda området på gravkvarter Skogslunden, Håjums begravningsplats. Detta gäller gravnummer: 452-666.

Öppet hus på Alla Helgons Dag

Lördag den 6 november är det Öppet hus på begravningsplatser i Trollhättan. Håjum kl 12-19 och Götalunden kl 14-16. Utförligare program kommer senare.

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning. Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut
dödsfall. På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet. Här kan du i folderna läsa mer om detta.

Hitta till gravplatsen

Här kan du få hjälp att hitta den grav som du söker på Håjums eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan. 

Det finns två alternativ att söka i.

http://webbkarta.agrando.se

www.gravar.se

 

Kyrkogårdsförvaltningens facebooksida

Finns här nedan och där kan se ögonblicksbilder och aktualiteter.