Närbild på några påskliljor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten i Trollhättan

Vi på kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för Håjums och Götalundens begravningsplatser. Vi prioriterar en god etik och dina behov. Välkommen att kontakta oss.

Patos - Ett 25-årigt ”hyresavtal” ger oss alla gravrätt

Alla som bor och är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år. Som anhörig till den som dött kan du vara gravrättsinnehavare, vilket innebär både rättigheter och skyldigheter.

Närbild på en gravsten med ett kors.

Kyrkogårdsförvaltningen skickar inte ut erbjudanden om gravskötsel eller gravstenstvätt

Just nu har många gravrättsinnehavare runt om i landet fått hem erbjudande om gravtvätt och gravskötsel, erbjudandet kan lätt uppfattas som en faktura.

Patos - Mycket logistik för smidig skötsel av gravplatserna

Skötselavtal är en smidig lösning för att se till att graven du ansvarar för tas om hand på ett fint sätt. Du som vill nyteckna eller förnya ett utgående avtal inför kommande år ska göra det senast 28 februari 2024.

Besök till expeditionen

Begravningsexpeditionen har öppet måndag till fredag kl 9-12

Vet dina anhöriga hur dina önskemål ser ut?

Att lämna efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur man vill begravas, och hur man vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas underlättar mycket för de efterlevande.

Var är personen begravd som jag letar efter

På denna sida kan du få hjälp att söka reda på om den person du letar efter finns gravsatt på Håjums- eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan.

Skogslunden Håjums begravningsplats

Gravkvarter på Skogslunden

Kyrkogårdsförvaltningen har under innevarande år tagit emot många synpunkter gällande det senast anlagda området på gravkvarter Skogslunden, Håjums begravningsplats. Detta gäller gravnummer: 452-666.

Lennart Andersson uppe på kullen på Håjums begravningsplats

Patos - Lennart minns barndomsåren på Håjums gård

Håjums begravningsplats fortsätter att växa. Om tio år behövs ny begravningsmark i Trollhättan. Lennart Anderssons farfar Frans och pappa Tage var de sista arrendebönderna som drev Håjums gård med odling och mjölkkor, innan det blev företagstomter och begravningsplats.

Minneslunden på Götalundens begravningsplats

Patos - Ingen ska vara ensam på vägen till sista vilan

Alla har rätt till en fin begravning. Och när det inte finns anhöriga som tar hand om den, så ser begravningsentreprenören och Svenska kyrkan till att vi alla förs till sista vilan på ett värdigt sätt.

Helen Hagman Olsson framför en gravsten

Patos - En historia som aldrig begravs

Nästan i hjärtat av Trollhättan ligger en plats fylld av minnen. – Det här är verkligen en begravningsplats som har mycket att berätta om stadens historia, säger Helen Hagman Olsson, som kan Götalunden bättre än någon annan.

Rune Johansson med ett fång rosor i famnen vid Ekgläntans askgravplats.

Patos - "Jag är så glad för den tid vi fick tillsammans"

Båda var nyskilda när gnistan tändes. – Vi träffades i kyrkokören och blev ett par, men vi gifte oss aldrig och fortsatte att vara särbos hela livet, berättar Rune Johansson om sin älskade Birgitta, som dog för två år sedan.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan

Skötsel av gravplats

Det finns i huvudsak två alternativ som gravrättsinnehavare när det gäller skötsel av anhörigs gravplats.

Skogslunden Håjums begravningplats

Sju olika sätt att begravas

Både vid Håjums begravningsplats och Götalundens kyrkogård erbjuds flera olika typer av gravplatser. Vilken form man väljer är väldigt personligt och ska passa in i livet.

Kista med bårtäcke i Hoppets kapell

Ordna begravningen själv - checklista

Här finns en checklista på hur du ska göra om du ska ordna en begravning själv. Den innehåller uppgifter vad du får göra och det du inte får göra.

Begravningspastoral i Trollhättan

Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning.

Församlingarna ska vara en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut dödsfall.

På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet.

Här kan du läsa mer om det i foldern.

Hitta till gravplatsen

Här kan du få hjälp att hitta den grav som du söker på Håjums eller Götalundens begravningsplatser i Trollhättan. 

Det finns två alternativ att söka i.

http://webbkarta.agrando.se

www.gravar.se

 

Kyrkogårdsförvaltningens facebooksida

Finns här nedan och där kan se ögonblicksbilder och aktualiteter.