Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon

Juluppropet

Svenska kyrkan uppmanar nu tillsammans med flera andra kristna företrädare regeringen till en humanare flyktingpolitik. Skriv på för en humanare flyktingpolitik!

I våra församlingar möter vi varje vecka människor med erfarenhet av att vara på flykt. Hårdast drabbade är barnen. Svenska kyrkan uppmanar nu tillsammans med flera andra kristna företrädare regeringen till en humanare flyktingpolitik. Skriv på du också!

 

Juluppropet har tre krav:
Genom att underteckna Juluppropet uppmanar vi regeringen att:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Skriv på! Länk till underskrift.

Se ärkebiskop Antje Jackelén berätta om uppropet i SVTs inslag onsdagen 14 december.

Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari 2017.
Det går också att skriva ut namnlistor och skicka in till adress: 
Sveriges kristna råd, "Juluppropet",
Box 14038, 167 14 Bromma