Foto: Ulf Sundberg

Volontär - ideellt medarbetarskap

Vi behöver vara många och olika för att utföra uppdraget. Idag finns många ideella, anställda och förtroendevalda medarbetare i vår församling, men vi behöver vara fler. Intresset för att göra en ideell insats och få ett ideellt uppdrag ökar.

Vi behöver bli fler medhjälpare inom diakonin i Svenska Kyrkan! 

Som hembesökare har du regelbunden kontakt med en person. Hembesökarna får handledning och stöd i resp. församlings besöks-tjänstgrupp. Som frivilligarbetare inom fältdiakonin hjälper du till på utflykter m.m. Som följeslagare gör du punktinsatser genom att följa med pensionärer t.ex. till vårdcentralen, hårfrisörskan, kyrkogården e.d. Det finns även möjlighet att bli värd/värdinna på olika samlingar, medarbetare i flyktingarbete, gruppledare, gudstjänstvärd på äldreboende m.m.

Läs mer om idealitet i vår utvecklingsplan från 2019

Kontaktperson:
Roos-Marie Oskarsson, 0520-472961, roos-marie.oskarsson@svenskakyrkan.se

 

Inbjudan diakonicirkel

Känner Du att Du har tid över ibland för en medmänniska? Vi behöver bli fler medhjälpare inom diakonin i Svenska Kyrkan! Med jämna mellan erbjuder församlingarna diakonicirklar för personer som vill bli volentärer/ ideella medarbetare. 

Läs mer här.

(Du kan fylla i anmälan och skriva ut på papper och skicka in brevledes eller spara pdf:en och skicka in med e-post)

 

Volontäruppdrag

Här nedan hittar du olika ideella uppdrag för svenska kyrkan i Trollhättan. Det är bara att klicka på länkarna så får du mer information om uppdragen

Idealitetsprojekt

Under år 2010-2013 bedrev Trollhättans pastorat tillsammans med Vänersborg ett idealitetsprojekt med målet att nå en väl förankrad och tydlig strategi bland förtroendevalda och anställda för hur man arbetar i församling/pastorat med att identifiera uppgifter och möjliggöra utförandet, rekrytera, utbilda och uppmuntra ideella medarbetare. I den andan vill pastoratet fortsätta verka för ett församlingsliv som präglas av mångas ideella insatser. 

Utvecklingsplanen för 2019. Klicka här.