Historik Gräsviken

Fastigheten inköptes 1973 av Trollhättans församling. På tomten fanns då en sommarvilla i två våningar. 1975 ingicks ett arrendeavtal med kommunen avseende ett hektar mark på angränsande tomt.

Rivningen av den gamla fastigheten och byggnation av den nya genomfördes 1978-79. Byggnationen omfattade en huvudbyggnad på ca 600 kvm, en mindre förrådsbyggnad, en bastu samt reningsanläggning.

Invigning av Gräsvikens kurs- och lägergård 1980

Dessutom hade badstranden, bollplanen, parkeringsplatsen och vägar gjorts i ordning. Kostnaden för byggnationen var 2,6 miljoner kronor.

Kyrkans gård invigdes den 1 juni 1980 av biskop Helge Brattgård. 1981 byggdes båthuset för förvaring av kanoter. Bastubyggnaden kompletterades med toaletter.

 

 

23 maj 1982 invigdes Gräsvikens kapell av biskop Helge Brattgård.

Trollhättans församlingshemsstiftelse hade svarat för byggnationen och kapellet överlämnades som en gåva till Trollhättans församling av stiftelsens ordförande Arved Arvedsson. Kapellet kostade ca 350.000 kronor.

Invigning av kapellet 1982

1986 byggdes Sjöstugan till en kostnad av 411.00 kronor.

Under 2018-2019 renoverades Gräsviken och återinvigdes 5-6 oktober 2019.