Grävningsarbete med nya gravplatser på Håjums begravningsplats
Foto: Martin Rörberg

Patos - Håjum växer bland lönnar av Silver

På Håjums begravningsplats varvas mjuka kullar med spegelblanka dammar och en rofylld stämning. Men längst in på kyrkogården störs lugnet. Där pågår just nu en utbyggnad av kyrkogården som kommer att resultera i fem kvarter med plats för 500 nya kistgravplatser.

SOLEN SKINER DEN julidag som Patos besöker Håjum för att ta en närmare titt på
arbetet med den nya delen. Längst in på begravningsplatsen ligger ett område som hittills varit orörda grönmarker men som nu är brunt av uppvälvd jord. Pia Dosé, biträdande kyrkogårdschef visar runt bland jordhögar och diken.
– Alla delar av Håjum passar inte för alla gravskick. Det skogbevuxna området där skogslunden ligger är bergigt och passar inte för kistgravar som behöver ett visst djup. Men det här plana området är utmärkt för kistgravplatser.

NÄR HÅJUM ANLADES 1913 gjordes planer för hela området på 34 hektar. När det nu börjar bli ont om kistgravplatser har alltså de gamla ritningarna vecklats ut och spaden sats i marken. Drygt 80 procent av alla avlidna i Sverige kremeras och urnsätts, men kistbegravningar förekommer fortfarande.
För exempelvis muslimer eller ortodoxa kristna, är det nästan uteslutande kistbegravning som gäller.
– Det viktigaste att tänka på när man anlägger en kyrkogård är människors behov. Kyrkogårdar är allmänna platser så det är viktigt att skapa en trygg miljö att vistas i med ljussättning och att undvika höga buskage. Sen måste man ta i beaktning olika religioners behov på begravningsplatser, och även behoven för de som jobbar på kyrkogården så att logistiken och skötseln fungerar bra, konstaterar Pia.

VÄGEN IN I det nya området kantas av silverlönnar. De har valts ut i samråd med Hallbergs plantskola utifrån vilka som har bäst förutsättningar. Men innan övrig växtlighet kan börja planteras är det många förberedelser somska till. Bland annat
dränering och vattentillförsel.
– Håjum har egen vattenförsörjning och vi har byggt ett nytt pumphus på den nya delen. Dels för att förse det nya området med vatten, men också för att kompensera och komplettera bevattning av rabatter och annan växtlighet i de äldre
områdena, berättar Pia.

EFTER DET GÄLLER det att jämna ut jordmassorna, något som kommer kräva närmare 900 kubik med jord. Sen tillkommer finjusteringar på ytorna.
– Vi kommer att installera lyktstolpar, anlägga serviceplatser och komplettera med
mer väg. Jordarbete och vägarbete ska vara klart i september. Sen ska vägar asfalteras, el dras och så vidare. Men det dröjer nog tills nästa år innan gräset har kommit igång och det börjar se färdigt ut.