Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon:+46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Götalundens kyrka

Kyrka stod klar 1958 och invigdes andra advent samma år av biskop Sven Danell.

Byggnationen av Götalundens kyrka 1958

Den kom till genom att en Småkyrkstiftelse bildades vilken började med två tomma händer. Stiftelsen var ett ekonomsikt organ för två kyrkliga syföreningar, Egnahems och Stavrelunds, som sedan 1953 förfogade över 32 000:-. Det gällde att förvalta detta kapital väl.
De handarbetande kvinnorna i de två anslutna syföreningarna visade stor flit under de år som följde. Tillsammans fick de varje år in ungefär 7 000:-. Det gjorde att de i slutet av år 1957, då småkyrkobygget startade, kunde ställa upp med 50 000:-, jämt fördelat på de båda föreningarna. Genom gåvor, kollekter och medlemsavgifter hade man lyckats få ihop 60 000:- innan bygget började. Det var ungefär en femtedel av det som behövdes. Resten ordnades på annat sätt. Kyrkan är ritad av arkitekt Leif Wijkmark och är sammanbyggd med samlingslokaler, arbetsrum och församlingsexpedition.

Utseende på kyrkan idag fick den under året 2015 då den byggdes till och renoverades. Den 24 oktober återinvigdes kyrkan av biskop Åke Bonnier.

Götalundens kyrka, Idrottsvägen 15 B, 461 39 Trollhättan
Du kan också klicka här så ser du var kyrkan ligger i Trollhättan.