Götalundens kyrka i Trollhättan
Foto: Ulf Sundberg

Götalundens församling

Götalundens kyrka, Idrottsvägen 15 B i Trollhättan är en av de fyra kyrkorna i pastoratet. Gudstjänst varje söndag kl 11.00 och ibland också kl 18.00.