För personal i NU-sjukvården

Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

För Dig som personal

Sjukhuskyrkan är normalt bemannad vardagar kl. 08.00-16.30 och våra lokaler ligger mellan målpunkt A och B.                        

Sjukhuskyrkan har beredskap/jour alla dagar 08.00-21.00. 

På kvällar och helger vid akuta situationer söker sjukhusets personal Sjukhuskyrkan via växeln.                                  

Att som personal ofta möta lidandet hos andra innebär i längden stora påfrestningar. Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privatliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

Sjukhuskyrkan finns gärna med som resurspersoner i olika personalgrupper eller enskilt kring teman så som rörande svåra besked, död och sorg, mångkulturella möten, existentiella frågor, problem i arbetslaget och etik m.m. Vi föreläser gärna om detta för både personal i NU-sjukvården och studenter i mån av tid.

Vi behöver Din hjälp för att nå patienter och närstående för att kunna erbjuda:

Samtal – när man själv eller en närstående drabbas av sjukdom, lidande eller död blir frågorna om livets och lidandets mening ytterst angelägna. Att då ha en samtalspartner, någon att bolla tankar och frågor med, kan vara till stor hjälp.

Enskild nattvard, andakt och förbön – när det finns önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön så ta kontakt med Sjukhuskyrkan. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, samtalsrum eller i sjukhusets meditationsrum.

Andra kyrkor och religioner - Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett Livsåskådning. Vi samtalar gärna med patienter och närstående. Och vi förmedlar gärna kontakter till andra personer i samhället, i patientens/närståendes egen församling eller trossamfund.

Avsked/andakt vid dödsbädden – på avdelning eller i sjukhusets bårhus se Riktlinjer Barium.ID:21324

Vi har ett tydligt barnperspektiv med Barn som anhöriga i fokus. Forskning visar på vikten av barn och ungdomars möjlighet till delaktighet vid svåra situationer. Sjukhuskyrkan finns gärna med som stöd.

Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga  journaler.