Samlingsbild på pastoratets fyra kyrkor
Foto: Ulf Sundberg

Fastigheter