Två personer håller om varandras händer.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakonimottagning - råd och stöd

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva stöd. Det kan handla om svårigheter av olika slag. På diakonimottagningen kan du få råd och stöd, t.ex i kontakter med olika myndigheter.

Diakoner finns på plats följande tider:

Måndagar kl.13-15, Lextorpskyrkan, Lantmannav.155
Onsdagar kl.13-15, Kyrkans hus, Drottningg.42

Vid frågor ring 0520-47 29 00