Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoni - Svenska kyrkans sociala arbete

Diakoni är uppdraget att göra kärlekens gärningar, särskilt mot människor i utsatta situationer och är varje döpts ansvar. Diakonen har här ett särskilt ansvar, men detta befriar inte andra i kyrkan att utöva diakoni. Diakonen skall inspirera andra att ingripa och ta ansvar där mänsklig nöd finns.

Bygga broar

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakonernas primära uppgifter är att möta människor i utsatthet, inspirera och engagera människor för diakoni och bygga broar till samhällets omsorg, socialtjänst m.m.

Enskilda samtal

Ibland kan man behöva samtala om både stort och smått så att det inte växer och blir övermäktigt. Kyrkans diakoner och präster finns till hands. Samtalen kan ske vid hembesök eller i kyrkans samtalsrum. Ring eller maila och kom överens om en tid! Naturligtvis har präster och diakoner tystnadsplikt. Läs mer om vår samtalsmottagning.

Kyrkans besökstjänst

Kyrkans besökstjänst finns sedan många år i Trollhättans församling. Vi kommer gärna på besök, följer med på en promenad eller till någon samling, läser eller sitter och pratar. Tillsammans med dig kommer vi överens om när och hur vi ska träffas.

Vi går inte in och gör hemvårdens uppgifter – den hjälp du är beviljad enligt biståndsenheten ska ges av kommunen. Men vi vill vara ett komplement, en medmänniska med tid just för Dig.

Ideella medarbetare

Mycket av diakonala uppgifter utförs av ideella medarbetare. Det kan handla om hembesök, mer tillfälliga insatser som följeslagare eller chaufför, värdskap på olika mötesplatser, etc. Kanske har du tid och möjlighet att göra en insats för en medmänniska? Kontakta gärna någon av oss diakoner! 

Mötesplatser

Församlingarna erbjuder öppna mötesplatser på dagtid och kvällstid som en möjlighet till gemenskap med varandra. Läs mer under respektive kyrka.

Samtals-/Leva vidare-grupper

Här finns ett antal olika grupper för dig som har mist någon, Det är grupper som startas när behov finns och det sker både i församlingarna eller sjukhuskyrkans försorg.

Inbjudan diakonicirkel

Känner Du att Du har tid över ibland för en medmänniska? Vi behöver bli fler medhjälpare inom diakonin i Svenska Kyrkan! Med jämna mellan erbjuder församlingarna diakonicirklar för personer som vill bli volentärer/ ideella medarbetare. 

Läs mer här.

(Du kan fylla i anmälan och skriva ut på papper och skicka in brevledes eller spara pdf:en och skicka in med e-post)

 

Idealitetsprojekt

Under år 2010-2013 bedrev Trollhättans pastorat tillsammans med Vänersborg ett idealitetsprojekt med målet att nå en väl förankrad och tydlig strategi bland förtroendevalda och anställda för hur man arbetar i församling/pastorat med att identifiera uppgifter och möjliggöra utförandet, rekrytera, utbilda och uppmuntra ideella medarbetare. I den andan vill pastoratet fortsätta verka för ett församlingsliv som präglas av mångas ideella insatser. 

Utvecklingsplanen för 2019. Klicka här.

Ge en gåva till det diakonala arbetet! 

Se filmen nedan.