Svenska kyrkan Trollhättan

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon: +46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni - Svenska kyrkans sociala arbete

Diakoni är uppdraget att göra kärlekens gärningar, särskilt mot människor i utsatta situationer och är varje döpts ansvar. Diakonen har här ett särskilt ansvar, men detta befriar inte andra i kyrkan att utöva diakoni. Diakonen skall inspirera andra att ingripa och ta ansvar där mänsklig nöd finns.


Diakonicirkel

Känner Du att Du har tid över ibland för en medmänniska?
Vi behöver bli fler medhjälpare inom diakonin i Svenska Kyrkan!
Hembesökare, följeslagare, gudstjänstvärd på äldreboende, medhjälpare i fältdiakonin eller på olika mötesplatser och samlingar m.m.

Vi behöver både män och kvinnor!
Kanske har Du lite tid över som Du skulle vilja ägna åt en medmänniska?
Välkommen att delta i en studiecirkel om diakoni!
Ny cirkel startar under vårterminen 2018

Klicka här för mer information och anmälan.

Bygga broar

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst. Diakonernas primära uppgifter är att möta människor i utsatthet, inspirera och engagera människor för diakoni och bygga broar till samhällets omsorg, socialtjänst m.m.

Enskilda samtal

Ibland kan man behöva samtala om både stort och smått så att det inte växer och blir övermäktigt. Kyrkans diakoner och präster finns till hands. Samtalen kan ske vid hembesök eller i kyrkans samtalsrum. Ring eller maila och kom överens om en tid! Naturligtvis har präster och diakoner tystnadsplikt. Läs mer.

Kyrkans besökstjänst

Kyrkans besökstjänst finns sedan många år i Trollhättans församling. Vi kommer gärna på besök, följer med på en promenad eller till någon samling, läser eller sitter och pratar. Tillsammans med dig kommer vi överens om när och hur vi ska träffas.

Vi går inte in och gör hemvårdens uppgifter – den hjälp du är beviljad enligt biståndsenheten ska ges av kommunen. Men vi vill vara ett komplement, en medmänniska med tid just för Dig.

Ideella medarbetare

Mycket av diakonala uppgifter utförs av ideella medarbetare. Det kan handla om hembesök, mer tillfälliga insatser som följeslagareeller chaufför, värdskap på olika mötesplatser, etc. Kanske har du tid och möjlighet att göra en insats för en medmänniska? Kontakta gärna någon av oss diakoner! Vi ordnar regelbundet utbildning i form av diakonicirkel.

Sorgegrupper - Leva vidare grupper

När livet gör oss illa och när vi mister någon kan det vara gott att få tala enskilt eller i grupp tillsammans med andra som är i en liknande livssituation. I våra församlingar finns olika möjligheter till detta.

Här finns en sammaställninge över de olika grupperna som finns i pastoratet.

Mötesplatser

Församlingarna erbjuder öppna mötesplatser på dagtid och kvällstid som en möjlighet till gemenskap med varandra. Läs mer under respektive församling!

Ge en gåva till det diakonala arbetet! 

Se filmen nedan.

Diakoni-insatser