Foto: Trollhättans pastorat

På gång

Här hittar du utvalda arrangemang och gudstjänster inom Svenska kyrkan Trollhättan. I kalendern finns det mesta. I pandemitid hålls kyrkorna öppna så mycket som möjligt för ljuständning och bön