Birgitta Simson, diakon i Trollhättan
Foto: Jerry Lövberg

ANSTÄLLD SOM MEDMÄNNISKA

När hennes lillebror dog i en motorcykelolycka ändrade Birgitta Simson sitt yrkesval. Istället för att fullfölja sinalärarstudier bestämde hon sig för att bli diakon. – Jag kände att om andra människor ibland har det lika svårt som vi i min familj hade det efter min brors död, så ville jag finnas där för dem. Och jag har aldrig ångrat mig, säger hon.

Diakoni. De flesta har hört ordet, men vad är det egentligen?

– For Svenska kyrkan handlar det om att omsatta var tro i handling och hjälpa och stötta människor som har det svart eller ar utsatta pa olika sätt. Diakoni finns i många olika former, men i grunden handlar det om att försvara människors rätt och stå på den förtrycktas sida, sager Birgitta Simson.

PRECIS SOM PRÄSTER blir prästvigda, så vigs även diakonerna in i sitt yrke efter avslutad utbildning. For att gå diakonutbildningen behöver man i grunden ha en högskoleutbildning på minst 180 poäng inom det sociala omradet, exempelvis sjuksköterska eller socionom.Därefter läser du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och gör praktik ute i en församling.

– Att vara diakon ar fantastiskt. Att fa finnas som stöd för andra människor och ocksa se dem klara sig ur svara situationer betyder oerhört mycket. Det vi gör bygger helt på förtroendet från dem vi möter. Vi ar ingen myndighet utan bara medmänniskor, säger Birgitta.

HON ÄR IDAG en av fjorton diakoner i Trollhättans Pastorat med Trollhättans, Götalundens och Lextorps församlingar. Samtidigt ar Birgitta en av två diakoner som tillsammans med två präster är chefer för de fyra arbetslagen inom pastoratet. I varje arbetslag ingar musiker, präster, diakoner och pedagoger.

– Diakonin är verkligen etablerad har i Trollhättan och på olika sätt jobbar egentligen alla inom kyrkan med det, även om vi diakoner har ett särskilt ansvar. Kyrkan finns där som stod och hjälp för andra, påpekar Birgitta.

HON VAR 25 år nar hon var färdig diakon. Idag ar det färre och färre unga som utbildar sig.

– Majoriteten av alla diakoner är, precis som jag, äldre kvinnor. Vi behöver verkligen försöka få fler unga att intressera sig. Tillsammans med många andra organisationer som engagerar sig i sociala frågor är kyrkan ett viktigt komplement till exempelvis kommunernas socialtjänst och omsorger. Vi kan ha ett nära samarbete och till skillnad från myndigheter också erbjuda den andliga dimensionen. Det primära är inte att missionera, men vi står för var tro och kan prata om den med den som vill. För många kan det vara ett sätt att hitta fotfäste i en svar situation, säger Birgitta.

SEPTEMBER ÄR DIAKONINS månad och i år samverkar kyrkor och organisationer för att sätta mer fokus pa ungas psykiska ohälsa. Totalt sett har Svenska kyrkan 
1 450 diakoner runt om i landet. Dessutom finns tiotusentals människor som engagerar sig ideellt och genom kyrkans verksamhet hjälper äldre, funktionshindrade, utsatta barn och familjer, missbrukare och människor på flykt. Det kan vara allt från att göra hembesök hos ensamma äldre till att stötta en missbrukare i kontakterna med socialtjänsten. Birgitta har själv jobbat mycket med flyktingar. På något satt förvantar sig samhället att kyrkan ska finns där människor behöver hjälp, tror hon.

– Även bland de som inte är medlemmar förväntar man sig det. De diakonala insatserna är vad många förknippar med kyrkan. Det tycker jag också kan vara ett starkt skäl att vara medlem, även om man inte själv ar direkt troende eller aktiv i verksamheten. Många människor i ens omgivning får det bättre tack var allt som kyrkan faktiskt gör, sager Birgitta.

UTÖVER MEDLEMSAVGIFTERNA FINANSIERAS diakonin också av olika bidragsgivare. En viktig lokal resurs ar Britta Lundqvist stiftelse, som bidrar till verksamheter bland äldre. Många diakonala aktiviteter sker också i nära samarbete med Trollhättans Stad.

Efter över 30 år i yrket, varav de fem senaste i Trollhättan, känner Birgitta Simson samma entusiasm.

– Visst kan det vara påfrestande ibland, men jag ser det som ett privilegium att få jobba i kyrkan och möta så många olika människor.

8 miljoner till sociala insatser i Trollhättan•

Trollhättans pastorat öronmärker under 2016 omkring 8 miljoner kronor till riktade sociala insatser för människor i Trollhättan, som på olika sätt behöver stöd.
Sociala insatser genom diakoni utgör nästan en fjärdedel av
kyrkans totala "aktivitetsbudget" på 36 miljoner. Tre fjärdedelar går till konfirmandgrupper, gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, konserter m m.

Kyrkans "aktivitetsbudget" står för drygt hälften av pastoratets totala budget. Resten används till drift och underhåll av kyrkor, församlingshem, övriga fastigheter samt till kyrkans expedition och förtroendemannaorganisation.

Text: Erik Torstensson Foto Jerry Lövberg