Andrummet

Du har väl upptäckt högskolans andrum. Rummet finns på tredje våningen längst norrut i stora bygganden (F318) och är öppet hela dagarna.

Studenter och personal på högskolan är välkomna in för en stund av stillhet.

Rummet fungerar multireligiöst. I skåpen finns Koranen, Bibeln, psalmböcker, muslimsk bönematta etc. för dig som önskar det.

Saknar du något i andrummet eller har synpunkter – hör gärna av dig till oss!