Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Trollhättan Besöksadress: Drottninggatan 42, 46133 Trollhättan Postadress: BOX 161, 46124 TROLLHÄTTAN Telefon:+46(520)472900 E-post till Svenska kyrkan Trollhättan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Andra kyrkor och religioner

Vi kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om riter som knyter an till den religion en person bekänner sig till eller känner samhörighet med.

Sjukhuskyrkan är en ekumenisk organisation. Det innebär att vi representerar alla kristna samfund som är medlemmar i SKR (Sveriges kristna råd) se länk.

Ett av de uppdrag som Sjukhuskyrkan har är att ha kontaktuppgifter till religiösa företrädare från de samfund som finns i vårt upptagningsområde. Vi förmedlar kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, se länkar nedan eller kontakta Sjukhuskyrkan, tel. 010-435 00 00.

Muslimsk koordinator

Buddistisk koordinator

Kyrkor och andra trossamfund i Göteborg

Nämnden för Statlig stöd till Trossamfunden

 

I budgetpropositionen 2013 skriver regeringen om den andliga vården:
"Den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, är en viktig resurs så väl för sjukhusen som för den enskilde. Behovet av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt större utsträckning. Områden där betydelsefulla insatser görs är psykosocialt stöd, avlastningssamtal, beredskap kvällar och helger, sorgegrupper m.m. Utöver detta deltar sjukhuskyrkans medarbetare i olika utbildningar för sjukhusens medarbetare när det gäller religion och kultur."