Foto: Kristin Lidell IKON

6-12 år

Äventyrsklubben

Torsdagar Lextorpskyrkan, F-klass - åk 4. Kl 17-18:30

Anmälan till Äventyrsklubben

Frågor? Kontakta Anna Lundgren

+klubben

Lov eller helger Lextorpskyrkan, 11-15 år

Mer info:
Anna Lundgren, Yvette Andersson

Körskoj

För 3-7 år med föräldrar
Kl 16.30-18.00 i Skogshöjdens kyrka.

En musikstund för förälder och barn. I förälderns närhet får barnet upptäcka sång och musik, rörelse, färg och olika ljud. Vi avslutar med en måltid och en aktivitet.

Anmälan till Christian Åkervall eller Roos-Marie Oskarsson

Bild Himmel och pannkaka

HIMMEL & PANNKAKA

Måndagar i Götalundens kyrka tillsammans med Heta och Robert.