Foto: Kristin Lidell IKON

6-12 år

Äventyrsklubben

Torsdagar Lextorpskyrkan, F-klass - åk 4.

Gruppen startats med pyssel och lek den 26/1 sedan börjar vi ute i april.
Friluftsliv 5 gånger 13/4-11/5 kl.17-18.30. Utomhus i alla väder
Anmälan eller frågor till:
Anna Lundgren

+klubben

Lov eller helger Lextorpskyrkan, 11-15 år

Mer info:
Anna Lundgren, Yvette Andersson

Körskoj 2

Skogshöjdens kyrka, 4-7 år med föräldar

Startar vecka 10 den 6 mars klockan 17:00-18:15
Varannan vecka (jämna veckor)

En musikstund för förälder och barn. I förälderns närhet får barnet upptäcka sång och musik, rörelse, färg och olika ljud. Vi avslutar med en måltid och en aktivitet.

Anmälan till Christian Åkervall eller Roos-Marie Oskarsson

Götalundens Barnkör, åk 2-5

 

I Götalundens Barnkör introduceras barnen i körsång och genom lekfulla övningar utvecklas rösterna. Genom rörelser till sångerna utvecklas motoriken och texten fastnar lättare. Vi kommer även att använda oss av Music Mind Games. MMG är ett koncept där man på ett lekfullt sätt närmar sig musikteori, både i praktiken och i teorin. Detta är ett hjälpmedel för att förstå musikens uppbyggnad och så småningom läsa noter. Med jämna mellanrum deltar vi i gudstjänster, konserter eller andra tillställningar. Framöver kommer vi även åka på läger.

Vi ses på måndagar kl 17-18 med start i september. Ledare: Emma Bengtsson, musikpedagog och kantor. (föräldraledig ht-23)
Anmälan till Magdalena Stålhandske