25 juni-12 aug. kl 11-18 (välj den dag/dagar och tider som passar dig)

Välkommen till informationsmöte i Trollhättans kyrka 30/5 kl.17. Då kommer ni också att bjudas på en kyrkopedagogisk visning för att upptäcka kyrkan på ett nytt sätt. Upplysningar : Ann Vesala 0520- 47 29 54 ann.vesala@svenskakyrkan.se