Foto: Gustaf Hellsing /ikon

Vuxen

Mötesplatser för vuxna

Nya regler innebär att fr.o.m. 24/11 och t.o.m. 22/12 är det maximala antalet deltagare vid allmänna sammankomster satt till 8 personer.

Våra verksamheter är därför pausade.