Vill du bli medlem?

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

MEDLEMSKAP - MER ÄN DU TROR
Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller begravning.

Eller i din vardag, som när vi erbjuder soppluncher, hälsar på din gamla mormor, bjuder på kaffe eller deltar i lokala evenemang.

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för de unga, de äldre, flyktingar, fred i världen, en bättre planet.

ATT BLI MEDLEM
Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap hos den församling där man tillhör. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Inträdesblankett

Fyll i blanketten för inträde i Svenska kyrkan, skriv under och skicka den till församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Är du osäker på vilken församling du tillhör, kontakta oss eller gå in på www.svenskakyrkan.se Här hittar du information om in-och utträde i Svenska kyrkan.

Anmäl personligen på församlingshemmet

Besök din församlings expedition och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. Du får då en blankett som du kan fylla i direkt och lämna in.

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall. Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära. Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen, kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Utträde ur svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran som du skickar in till den församling du tillhör, eller så lämnar du in din begäran personligt genom att besöka församlings expeditionen. 

Utträde ur kyrkan – kravet på egenhändigt undertecknande

Den som tillhör Svenska kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan. Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling. Av lagen om trossamfund framgår att den som har fyllt 12 år själv ska ha samtyckt till utträdet.

Kravet på att en anmälan ska vara egenhändigt undertecknad betyder att den måste innehålla en namnteckning med penna på ett papper. Kravet är alltså inte uppfyllt om anmälan exempelvis görs via telefax, e-post eller med elektronisk signatur.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.