Vid dödsfall och om begravning

Val och beslut när det gäller dödsfall

Som anhörig står man inför många val och beslut i samband med ett dödsfall. Den första tanken kan vara att överlåta alla praktiska göromål till en begravningsbyrå och det är naturligtvis möjligt. Det är dock klokt att avvakta ett par dagar för att tänka igenom hur begravningen ska organiseras. Kontakta gärna oss för råd och information. Ett aktivt deltagande i planeringen och arrangemanget kan vara ett viktigt led i sorgearbetet.

Viktigt att tänka på inför begravning

Behöver du hjälp och stöd i sorgearbetet får du det i hemförsamlingen, där präster och diakonipersonal finns för dig både före och efter begravningen. Kontakta en begravningsbyrå för att få hjälp med allt praktiskt kring begravningen. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få information om gravskick och att välja gravplats. Vi bistår med information om vad som ingår i begravningsavgiften, frågor kring de olika griftegårdarna, kremation och begravningskapell. Gravsättning av urna eller kista kan ske både på Norra och Västra kyrkogården. Ha inte för bråttom. Ge besluten tid att mogna så att allt känns rätt och tryggt.

Begravningsgudstjänst i Sankt Nicolai kyrka eller i kapellkyrkan på norra kyrkogården

Trelleborgs församling erbjuder begravningsgudstjänst tisdag-fredag hela året, samt lördagar utom i juni, juli och augusti månader.  

Begravningsceremoni i Norra kyrkogårdens ceremonirum

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.