Foto: Johan Törnqvist Sandelius

Västra kyrkogården

Församlingens äldsta kyrkogård.

På kyrkogården finns ca 900 gravplatser, där många av gravarna är äldre. Muren som omgärdar kyrkogården isolerar från trafiken, vilket skapar en lugn och fridfull miljö.

Västra kyrkogården invigdes 1878 och ligger centralt i Trelleborg. Staden fick sin första riktiga begravningsplats i samband med att S:t Nicolaikyrkan byggdes om mellan 1881 och 1883. Kyrkogården intill kyrkan kunde inte längre tillgodose behovet av nya gravar. Anledningen till en ny kyrkogård (då) utanför staden berodde på att man uppmärksammat att det var osunt att begrava inne i städerna.

Kapellet, i nygotisk tegelarkitektur, stod färdigt 1909. Där finns ca 900 gravplatser och en minneslund. Kyrkogården ligger mellan gatorna Frihedsgatan, Krukmakaregatan, Östersjögatan och Västergatan.