Västra kapellet

för människor i utsatt situation

Välkommen till Västra kapellet!
På Västra kapellet kan de som har över dela med sig till de som har lite eller nästan inget, människor i utsatt situation.

Kapellet fick denna funktion i samband med den stora flyktingvågen år 2015. Men det är inte enbart flyktingar som är behövande i Trelleborg. Funktionen har visat sig betydelsefull även för andra grupper.

Idag är platsen inte bara ett ställe för utbyte av kläder, leksaker, husgeråd eller andra nödvändigheter. Det har också blivit en viktig mötesplats. Här kan man få en kopp kaffe och träffa andra i liknande situation.

Karvan Tofik, mångspråkig ”brobyggare” från Lunds stift finns där för att hjälpa till med att översätta samt svara på brev från olika myndigheter. Under öppettiderna finns alltid två engagerade volontärer på plats för att vara behjälpliga. 

Vill du hjälpa eller är du behövande?

Öppettider: Helgfria fredagar kl. 10–14.