Våra kyrkogårdar och kapell

Västra kyrkogården

Församlingens äldsta kyrkogård.