Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tonikakören

för dig som är 60+

Tonikakören
Tonikakören är en kör för dig som är 60 år och uppåt. Kören sjunger en blandad repertoar och medverkar i olika musikarrangemang, konserter och gudstjänster.

Körrepetition: Tisdagar kl. 16:00–17:00 i församlingshemmet.