Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro - gå med du också!

Vi är Svenska Kyrkans Unga
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Vi har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Bli en del av gemenskapen du också!

Läs allt om Kyrkans unga på deras hemsida:

https://svenskakyrkansunga.se/