S:t Nicolai kids

7-12 år

S:T NICOLAI KIDS
Miniorer/juniorer

Vi pysslar, leker och har dramalek. De som är med i barnkören följer med Stina Backlund och övar i musikrummet 15.30-16.00 (se sidan 11, S:t Nicolai barnkör).

Nyfiken? Kom och prova på!

Några söndagar ses vi allihop i kyrkan på gudstjänst, då både barn och vuxna hjälper till.

Onsdagar 15.00-17.00
Miniorer (åk F-2)
Juniorer (åk 3-6)
med gemensam samling 15.00
Start: 26/8, Församlingshemmet
Uppehåll på loven!
All vår verksamhet är kostnadsfri!

ANMÄLAN och information:
Kontakta Zandra Hagman eller Matilda Salomonsson
för mer information.

Musiker i barnverksamheten:
Stina Backlund
---------

MÄSSA FÖR SMÅ OCH STORA
Detta är en gudstjänst som riktar sig speciellt till familjer med barn, men alla är såklart varmt välkomna. Ofta medverkar Onsdagsklubben och ungdomskören med körsång och ett enkelt drama.

Vid vissa av söndagarna finns det möjlighet att fika och pyssla tillsammans i församlingshemmet efter gudstjänsten.

Söndagar 10.00
den 13/9, 4/10, 8/11, 13/12

Zandra Hagman

Zandra Hagman

Trelleborgs församling

Pedagog

Mer om Zandra Hagman

föräldraledig

Matilda Salomonsson

Matilda Salomonsson

Trelleborgs församling

Pedagog