Sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst - Agneta Salomonsson

Sjukhuskyrkan på Lasarettet i Trelleborg

Sjukhuskyrkan finns till för alla som rör sig på sjukhuset: patienter, närstående och personal. Sjukhusprästen erbjuder enskilda samtal, oberoende av tro och kultur och har tystnadsplikt kring allt som rör samtalen.

Många av oss möter stunder då livet känns tungt. För dig som är patient eller närstående finns vi här för att lyssna eller samtala. Sjukhuskyrkan vill vara ett stöd när du behöver dela tankar om glädje, sorg och smärta i både kropp och själ.

Att som vårdpersonal hjälpa och stödja andra människor kräver att man ibland själv får reflektera över den sorg och smärta som man kan möta. I Sjukhuskyrkan finns möjlighet för dig som är personal att få någon att tala med.

Rum för stillhet
I entréhallen på Lasarettet Trelleborg finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök. Här kan du sitta ner en stund och samla tankarna eller skriva i förbönsboken.

Sjukhusprästen finns tillgänglig på Trelleborgs Lasarett ca en gång per vecka, enligt överenskommelse.

Sjukhusprästen
Agneta Salomonsson är präst och gestaltterapeut. Hon erbjuder stödsamtal till dig som är sjuk, anhörig eller sjukvårdspersonal. Sjukhusprästen finns som både präst och medmänniska.

Inspirationskvällar
Varje år erbjuder Sjukhuskyrkan ett antal inspirationskvällar med ämnen som engagerar. Ingen föranmälan eller avgift.