Samtal med präst eller diakon

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I själavården får man komma precis som man är med allt det som tynger eller skaver i livet, utan att behöva specificera eller förklara.

Själavården är ingen behandling och ställer inga diagnoser, men samtalen och delandet är ofta både läkande och helande. Samtalen öppnar upp för nya perspektiv på livet, ger verktyg att återfå ett förlorat hopp och hjälp att hitta vägar ut ur mörker.

Samtal kan hållas enskilt eller med flera personer. Det kan ske personligen, per telefon eller mail.

Både diakoner och präster har tystnadsplikt och prästernas tystnadsplikt är absolut. Det förs inga journaler eller dokumentationer och samtalen är kostnadsfria.