Präster

Anna  Hult

Anna Hult

Kyrkoherde, ej i tjänst

Bengt  Karlgren

Bengt Karlgren

Vikarierande kyrkoherde

Mikael Bedrup

Mikael Bedrup

komminister - präst

Jonas Karlsson

komminister - präst

Catarina  Liljeberg

Catarina Liljeberg

komminister - präst

Agneta Salomonsson

Agneta Salomonsson

komminister - präst