Norra kapellet

norra kapellet

Här har Kyrkogårdsförvaltningen expedition och kontor.

Kapellet inhyser även Trelleborgs krematorium, Kapellkyrkan som främst används för begravningsceremonier, ett ceremonirum (utan religiösa symboler) som är tillgänglig för begravningsceremonier, ett besöksrum samt ett serveringsrum anpassat för minnesstunder.

Parkeringsplatsen, med infart från Klörupsvägen, har asfalterats och flyttats närmare Norra kapellet och kyrkogården, vilket ökar tillgängligheten för dig.

HISTORIA
Norra kapellet invigdes 1937, efter att biskop Edvard Bohde vid en biskopsvisitation hade påtalat vikten av ett gravkapell på Norra kyrkogården.

Uppdraget att rita det nya kapellet gick till arkitekt Olander Gröffel. Han hämtade sin inspiration från ett av arkitekturens främsta mästerverk, nämligen Pantheon i Rom. Det speglar sig inte minst i kupolen som är så karaktäristisk för byggnaden.

Detta var i en tid som präglades av industrialism och funktionalism samt en växande arbetarrörelse. Förespråkarna för kremation ökade alltmer och behovet av ett krematorium var påtagligt.

Det första och fortfarande enda krematoriet i sydvästra Skåne användes för första gången en vecka efter kapellets invigning.

Med åren har behoven av kremation kontinuerligt ökat och är idag det vanligaste valet.

Under åren har ombyggnationer följts av skiftande behov och bestämmelser. Under slutet av 1960-talet försågs kapellet med två sidobyggnader och i början av 2000-talet flyttades krematoriet till en sidobyggnad.

I den senaste ombyggnationen satte ansvarig arktitekt Mats Edström både nya tiders krav och den ursprungliga arkitektens ambitioner i fokus, så kallad restaureringsarkitektur.

Arkitekterna har återigen hämtat inspiration i den runda symmetrin men samtidigt öppnat upp med stora fönster för att ge byggnaden kontakt med omgivningen (kyrkogården).

Detta är särskilt iögonfallande i det nya ceremonirummet, kontorslokalerna, serveringsrummet och besöksrummet.

Kapellet är inte bara en unik byggnad för sig. Den inkorporerar nu även dess stillsamma och vackra omgivning då både ljus och stämningsfullhet flyter in genom öppenheten i arkitekturen.

 

Gör en virtuell rundtur i Norra kapellet

Tryck HÄR så öppnas filmen i ett nytt fönster. 

Genom att hålla ned musknappen och röra pilen kan man ändra riktningen och se sig omkring i filmen.

Titta vad som finns under och över i bilden eller snurra runt och se baksidan, det går att stoppa och starta filmen igen via manöverpanelen.

Genom att rulla på scroll-hjulet på musen kan man antingen zooma in eller ut ur bilden.