Foto: Gustaf Hellsing /ikon

Musik

Sjunga, spela och lyssna!

Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingens liv. I våra olika gudstjänster lovsjunger vi Gud tillsammans i psalmer och sånger. Där ges även utrymme för instrumentalmusik, en uttrycksform som kan hjälpa oss till bön bortom det vi kan formulera med ord. Vid kyrkans stora högtider berikas gudstjänsterna av körsång eller solosång.

I våra körer och barngrupper möts människor i olika åldrar för att uppleva glädjen och rikedomen i att sjunga tillsammans. Trelleborgs församling har också ett rikt och varierat utbud av konserter. Där medverkar såväl församlingens egna körsångare och musiker som ensembler och solister utifrån.

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Konserter

Läs om våra konserttillfällen i S:t Nicolai kyrka - fri entré!

Våra körer

Sjung med oss! Nu finns det lediga platser i våra körer.

Spela orgel

”Instrumentens drottning”